Zwroty i reklamacje

Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i świeżości kwiatów w obecności doręczyciela. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do jakości lub świeżości kwiatów, Odbiorca powinien sporządzić notatkę na formularzu potwierdzenia odbioru.

W przypadku uzasadnionej reklamacji  „Kwiaciarnia Piwonia” po uzgodnieniu z zamawiającym zobowiązana jest

  • dokonać zwrotu wszystkich należności w terminie 7 dni od daty reklamacji

lub

  • dostarczyć na swój koszt świeże kwiaty