Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym: kwiaciarnia-piwonia.pl

 

I. WARUNKI OGÓLNE
 1.  „Kwiaciarnia Piwonia” umieszczona pod  adresem internetowym: kwiaciarnia-piwonia.pl  prowadzona jest przez działalność: Kwiaciarnia Piwonia Iwona Tajchman, ul. Podwisłocze 30/1,  35-309 Rzeszów,  NIP 8191568996 i REGON 180600602.
 2. Przesyłki kwiatowe dostarczane są na terenie Rzeszowa i w promieniu 20 km od miasta (możliwy jest dowóz kwiatów na dalsze odległości, jednak po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych).
 3. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 4. Złożenie zamówienia w sklepie „Kwiaciarnia Piwonia” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na zawarcie umowy.
II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularzy zamówienia udostępnionych na stronie Kwiaciarni oraz uiszczenie opłaty na kwotę obejmującą wybrany produkt i dostawę.
 2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Kontakt ten jest niezbędny w przypadku kłopotów z odszukaniem osoby do, której ma trafić zlecenie.
 3. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe aby zamówienie zostało zrealizowane. Jeśli w polu z napisem BILECIK nie będzie żadnych treści, przesyłka będzie ANONIMOWA.
 4. Jeżeli w wyznaczonym przez Państwa czasie dostarczenia przesyłki kwiatowej, Odbiorcy nie będzie pod wskazanym adresem kurier poinformuje o tym fakcie zamawiającego drogą telefoniczną.  W przypadku, gdy Klient będzie chciał przesłać ponownie kwiaty w innym terminie musi  ponieść koszty transportu w kwocie 2zł(dwa złote) za każdy kilometr przebytej drogi licząc od adresu: Podwisłocze 30/1, 35-309 Rzeszów do adresu wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku nieuregulowania należności za ponowny transport przez Zamawiającego przesyłka zostanie anulowana bez obowiązku kwiaciarni zwrotu kwoty zamówienia.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu (np. jednostki wojskowe).
 6. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę przez cały rok, natomiast ich realizacja (doręczenie) będzie możliwa w dni powszednie i weekendy od godz. 9, 00 do 19,00.
 7. Jeżeli chcą Państwo aby przesyłka kwiatowa została dostarczona w dniu składania zamówienia, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia.
 8. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować dokładnej godziny dostawy w takie dni jak Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.
 9. Nie realizujemy zamówień w dni święta ustawowo wolne od pracy w tym niedziele niehandlowe;
 10. Wybrane godziny dostawy stanowią jedynie orientacyjny czas dostarczenia kwiatów. Gwarancję godziny dostawy udzielamy jedynie w przypadku dostawy na ślub i pogrzeb a także w przypadku wcześniejszych ustaleń telefonicznych.
 11. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożności ich wykonania nie wynikających z winy Kwiaciarni spowodowane np. katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Kwiaciarnia zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.
 12. Kwiaciarnia zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające czasowo lub całkowicie realizację danego zamówienia oraz w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących treści złożonego zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Kwiaciarnia zwraca pełną wartość zamówienia.
 13. W związku z sezonowym występowaniem niektórych kwiatów oraz indywidualnym stylem ich układania przez poszczególnych florystów istnieje możliwość, iż doręczane bukiety mogą się minimalnie różnić od zaprezentowanych na zdjęciach. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia kwiatów, których nie jesteśmy w stanie zdobyć innymi – w innym kolorze lub o podobnym kształcie, jednak z zachowaniem wartości zamówienia.
 14. Dodatki do kwiatów, tj. maskotki i czekoladki są tylko przykładowymi zdjęciami i mogą się różnić od doręczanych jednak z zachowaniem podobnej wartości i jakości.
 15. Płatności w kwiaciarni internetowej można dokonywać za pomocą przelewów i wpłat na konto bankowe, internetowej platformy płatniczej Przelewy24.pl, osobiście (z wyprzedzeniem czasowym) , za pośrednictwem osób trzecich lub przy odbiorze na miejscu (po telefonicznym ustaleniu)- np. recepcja hotelowa i inne .
 16. Za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment otrzymania przez kwiaciarnię informacji od firmy obsługującej płatności o dokonaniu płatności. W przypadku zapłaty przelewem na konto – za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment wpłynięcia środków na konto lub potwierdzenie otrzymania dowodu dokonania przelewu na wskazany adres e-mailowy.
 17. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie przysługuje mu stosownie do treści art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( t. jedn. Dz.U. z 2012 roku poz. 1225 ) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przewidziane w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
III. JAKOŚĆ PRODUKTÓW I REKLAMACJE
 1. Zapewniamy świeżość kwiatów przez okres co najmniej 3 dni przy założeniu, że kwiaty będą miały zapewnioną odpowiednia pielęgnację (codzienna zmiana wody, przycinanie końcówek łodyg).
 2. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i świeżości kwiatów w obecności doręczyciela. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do jakości lub świeżości kwiatów, Odbiorca powinien sporządzić notatkę na formularzu potwierdzenia odbioru.
 3. Reklamacje, dotyczące jakości lub świeżości kwiatów, należy złożyć do kwiaciarni telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia.
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy odbiorcy Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności.
IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Kwiaciarnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.